Content

DATS 2300202004

Prev Up Next

Java-teknisk og generiske metoder

Hei alle sammen! Denne uken så går vi inn i java-tekniske ting for å kunne skrive effektive og generiske metoder. Vi går blant annet gjennom generics, interfaces, og andre java-tekniske. Vi går gjennom ting som står beskrevet i kapittel 1.4 i kompendiet. Husk at videoene som lages og legges ut her ikke dekker alt som er pensum - men gir et overblikk over de viktigste emnene vi bruker. Husk derfor å lese gjennom de merkede seksjonene i emneinformasjonen. Dersom du gjør alle ukeoppgavene så har du stort sett gått gjennom alt du trenger av pensum. 

 

Husk innlevering av Oblig 1 denne uken! 

 

Ternary if

Ternary if er en helt vanlig if-setning skrevet på en litt annen måte. Det er en kraftig teknikk, men kan også veldig lett missbrukes og dermed lage svært uleselig kildekode. Bruk varsomt. 

 

Generics

Generics er en måte for Java å kunne bruke samme kildekode for følgende metoder:

  • int maks(Character[] values)
  • int maks(Integer[] values)
  • int maks(Person[] values)

Dette gjør at du slipper kopiere bugs og kildekode - skriv metoden kun én gang og bruk den for mange forskjellige datatyper. Vi går gjennom interfacet Comparable som lover at en klasse har compareTo-funksjonen, og hvordan dette da brukes til å lage en generisk maks-metode som fungerer for alle eksemplene over. 

 

 

Generics og sortering

Log In Page last modified on January 20, 2021, at 11:09 AM