Content

DATS 2300202014

Prev Up

Riktig god morgen alle sammen!

 

I dag er det to dager til eksamen. Jeg har laget to små "preppe"-videoer før eksamen. Her gir jeg mine tips til hvordan dere forbereder dere nå på slutten, og ikke minst mine tips til hva dere må ha med på eksamensdagen (penn og papir er nødvendig). Jeg foreslår at dere repeterer utvalgte tema fra pensum i dag, og stiller spørsmål i lab-timen om det er ting som er uklart eller som dere ønsker en annen forklaring på. Se også eksamens-siden på canvas hvor jeg har lagt ut en del informasjon om eksamen og discussions-siden med spørsmål og svar. Det er nå også siste sjanse til å påvirke siste repetisjonstema. 

 

I denne videoen går jeg gjennom hvordan dere burde forberede dere til eksamen med å gjøre noen ukeoppgaver, eksamenssett, quiz, etc, og hvordan dere burde løse eksamensoppgaven på onsdag. Det er viktig at dere ikke svarer på feil oppgave på onsdag, les derfor gjennom eksamensoppgavene før du starter å svare (ca 5 minutter). Bruk så resten av tiden på å svare på oppgavene, og sørg for at du har nok tid til å løse de "tidkrevende"/"vanskelige" oppgavene. 

 

 

 

I denne videoen går jeg gjennom hva vi har gått gjennom i løpet av kurset og praktisk informasjon om pensum. 

 

 

Repetisjonsforelesninger

Her legger jeg ut et par repetisjoner på de mest populære temaene i discussions: algoritmeanalyse og sorteringsalgoritmer. 

 

 

Log In Page last modified on January 20, 2021, at 11:12 AM